Home arrow Home

Home

Dobrodošli na sajt Katedre za električna merenja

09. 05. 2014.

 

Drage kolege i koleginice, na sledećim linkovima možete pogledati INFORMATOR, YOU TUBE kanal i FACEBOOK stranu smera MERNI SISTEMI.

Smer MERNI SISTEMI (ranije Instrumentacija i merenje) je jedan od pet smerova na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, poznatom po skraćenici E1.


Šta je cilj studija na Smeru MERNI SISTEMI?

1. Da steknete potrebna profesionalna znanja i veštine koje vam omogućavaju da budete spremni za izazove na koje ćete nailaziti u praksi, i da se na taj način pripremite za zaposlenje kao budući inženjeri elektrotehnike i računarstva. Posebna pažnja poklanja se praktičnim znanjima. Studenti koji završe Smer za instrumentaciju i merenje nemaju potrebu za posebnom obukom tokom pripravničkog staža. 

im


2. Da dobijete teorijsku podlogu koja je dobra osnova za buduće bavljenje naučno-istraživačkim radom, u slučaju da želite da usmerite svoju profesionalnu karijeru u tom pravcu.

 

IMn


3. Da se osposobite za obavljanje poslova na menadžerskim pozicijama tokom svoje karijere. Smer za instrumentaciju i merenje prepoznaje potrebu diplomiranih inženjera da se u praksi bave rukovođenjem projektima, timom saradnika i/ili malim ili srednjim preduzećem i grupom predmeta na višim godinama pokriva i ove oblasti. 

IMm

Šta postajem kada završim Smer MERNI SISTEMI?

IMd

U zavisnosti od želje za obimom obrazovanja, trostepeni program školovanja na smeru/fakultetu vam nudi da postanete:
1. diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva nakon četiri godine osnovnih akademskih studija,
2. diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - master nakon završenih pet godina diplomskih akademskih studija,
3. doktor tehničkih nauka nakon završetka još tri godine doktorskih studija.

(Ova zvanja se dobijaju nezavisno od odabranog smera studija).
Dodatak diplomi sadrži detalje o predmetima koje ste odabrali tokom vaših studija.

Kako da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

Za početak, pogledajte INFORMATOR Smera.

Poslednja izmena 21. 11. 2015.

Ključna dokumentacijska informacija za bachelor i master radove

15. 09. 2010.
Poslednja izmena 15. 09. 2010.

Login Form

Upamti me

Izgubili ste lozinku?