Home arrow ℗: IIM i MS arrow ② godina arrow Električna merenja

Električna merenja

14. 09. 2018.

14.09.2018.

Rezultati pismenog dela ispita 14.09.2018.

 

Električna merenja

 

Merenja u elektronici

 

EEMuI (MiR)

 

 

 

 

09.06.2018.

Rezultati II Kolokvijuma

09.06.2018.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

 

Rezultati ispita u predroku

Električna merenja

Merenja u elektronici

 

 

06.06.2018.

KONAČAN BROJ BODOVA

SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

Električna merenja - bodovi LV

Merenja u elektronici - bodovi LV

 

Rok za eventualne žalbe na obračunati broj bodova je do subote, 9. juna 2018.

Po isteku navedenog roka, primedbe na osvojeni broj bodova neće biti razmatrane.

 

 

21.04.2018.

Rezultati I Kolokvijuma

21.04.2018.

EM Lab. kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

 

MuE Lab. kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

 


 

 

 

13.04.2018.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (apr. 2018)

 

 

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (april 2018.), a ranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija i stare verzije iz kopirnca)

 

 

 

 

03.03.2018.

Zbog greške Studentske službe pri formiranju grupa za Laboratorijske Vežbe gde je bilo više od 12 studenata u jednoj grupi, oformljene su nove grupe SAMO za LV iz Električnih merenja i Merenja u elektronici.

Svi studenti neka provere u kojoj su grupi.

Prisustvo vežbama je moguće SAMO studentima koji su na ovom spisku.

Studenti koji su bili višak u nekoj grupi su preraspoređeni u druge grupe.

Svi ostali studenti moraju regulisati svoj status na Studentskoj službi, doneti potvrdu sa Studentske službe da su ubačeni na spisak upisanih, i tek onda biti raspoređeni u grupu u kojoj ima mesta.

Za sve studente važi da od subote, 3. marta 2018. više nema zamena ni prebacivanja iz grupe u grupu.

Važeći je SAMO spisak koji je ovde naveden.

 

Novi spisak po grupama za LV iz EM i MuE:

Elektroenergetika

Mikroračunarska elektronika

Merni sistemi

 

 

 

 

22.02.2018.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe I deo (feb. 2018)

 

Osnovno uputstvo za osciloskop

 

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma, (februar 2018.), a ranije verzije nisu (kao npr. Praktikumi od prethodnih generacija i stare verzije iz kopirnca)

 

 

"Pravila igre" za 2018. godinu.

Svi detalji vezani za laboratorijske vežbe, predavanja, bodovanje, ocenjivanje, kolokvijume, polaganje ispita...

Prvo pročitajte ceo dokument pa tek onda postavljajte pitanja, jer na većinu ih je već odgovoreno u tekstu.

 

 

Dodatna uputstva za laboratorijske vežbe:

Potenciometar

Otpornici

Greške merenja i statistička obrada podataka

Osciloskop uputstvo

Osciloskop opširnija literatura

Program - virtuelni Hameg osciloskop

Uputstvo za statističke funkcije na kalkulatoru (Vežba 6)

Osnovne statističke funkcije na kalkulatoru 

Casio fx-991ES - samo statističke funkcije

Casio fx-82MS - samo statističke funkcije

Casio fx-82 - samo statističke funkcije  (i za slične modele)

 

Casio kalkulatori -

kompletna originalna uputstva

za razne modele iz "fx" serije

 

 

 ISPITNA LITERATURA

 

Predavanja iz Električnih merenja 2015

Predavanja iz Merenja u elektronici 2015 

Zbirka ispitnih zadataka 2015

Seminarski zadaci 2014

 

 

ISPITNI ZADACI

 

Ispitni zadaci EM i MUE 21.10.2017.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 08.10.2017.

Ispitni zadaci EM 01.10.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.10.2017.

Ispitni zadaci EM 25.09.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 25.09.2017.

Ispitni zadaci EM 13.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 13.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 13.09.2017.

Ispitni zadaci EM 01.09.2017.

Ispitni zadaci MuE 01.09.2017.

Ispitni zadaci EEMI 01.09.2017.

Ispitni zadaci EM 14.07.2017.

Ispitni zadaci MuE 14.07.2017.

Ispitni zadaci EEMI 14.07.2017.

Ispitni zadaci EM 23.02.2017.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 23.02.2017.

Ispitni kolokvijum II EEMI 08.01.2017.

Ispitni kolokvijum I EEMI 17.12.2016.

Ispitni zadaci EM 19.11.2016.

Ispitni zadaci EM 09.10.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 09.10.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 02.10.2016.

Ispitni zadaci EM 30.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 30.09.2016.

Ispitni zadaci EM 24.09.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 24.09.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 10.09.2016.

Ispitni zadaci EEMI 10.09.2016.

Ispitni zadaci EM 13.07.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 13.07.2016.

Ispitni zadaci EM i MuE 25.06.2016.

Ispitni zadaci EEMI 25.06.2016.

Ispitni kolokvijum II EM i MuE 12.06.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 14.05.2016.

Ispitni kolokvijum I EM i MuE 23.04.2016.

Ispitni zadaci EM 17.04.2016.

Ispitni zadaci MuE i EEMI 17.04.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 12.03.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 20.02.2016.

Ispitni zadaci EM, MuE i EEMI 05.02.2016.

Ispitni zadaci EM 24.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 24.10.2015.

Ispitni zadaci EM 10.10.2015.

Ispitni zadaci MuE 10.10.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 02.10.2015.

Ispitni zadaci EM 20.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 20.09.2015.

Ispitni zadaci EM 08.09.2015.

Ispitni zadaci MuE 08.09.2015.

Ispitni zadaci EM 13.07.2015.

Ispitni zadaci MuE 13.07.2015.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2015.

Ispitni zadaci EM 21.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 21.02.2015.

Ispitni zadaci EM 06.02.2015.

Ispitni zadaci MuE 06.02.2015.

Ispitni zadaci EM 25.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 25.10.2014.

Ispitni zadaci EM 11.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 11.10.2014.

Ispitni zadaci EM 01.10.2014.

Ispitni zadaci MuE 01.10.2014.

Ispitni zadaci EM 07.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 19.09.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 15.07.2014.

Ispitni zadaci EM i MuE 27.06.2014.

 

 

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 13.06.2015.

Lab. Kolokvijum I EM 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum I MuE 25.04.2015.

Lab. Kolokvijum II EM i MuE 12.06.2014.

Lab. Kolokvijum I EM i MuE 24.04.2014.

 

 

 

 


 

 

23.01.2018.

Zbog usklađivanja sistema bodovanja sa članom 104. Zakona o visokom obrazovanju, od 22.01.2018. na usmeni deo ispita će biti pozivani studenti koji osvoje 51 ili više bodova (Laboratorijske Vežbe + Laboratorijski Kolokvijumi + Pismeni deo ispita). 

 

http://ftn.uns.ac.rs/n978939054/novi-nacin-bodovanja-i-ocenjivanja

 

 

 

Predmeti:

Električna merenja

Merenja u elektronici

Električna i elektronska merenja u industriji

 

Predavanja:

dr Dragan Pejić

 

Vežbe:

dr Marjan Urekar

 

 

 

 

 

Rezultati I Kolokvijuma

23.04.2016.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum


 

 

Rezultati II Kolokvijuma

12.06.2016.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

Rezultati ispita u predroku

12.06.2016.

Električna merenja

Merenja u elektronici

 

11.01.2018.

KONAČAN BROJ BODOVA

SA LABORATORIJSKIH VEŽBI

EEMI - bodovi LV

 

Rezultati II Kolokvijuma

11.01.2018.

EEMI Lab kolokvijum

EEMI Ispitni kolokvijum

 

Rezultati I Kolokvijuma

23.11.2017.

EEMI Lab kolokvijum

EEMI Ispitni kolokvijum

 

16.06.2017.

Rezultati II Kolokvijuma

15.06.2017.

EM Lab kolokvijum

EM Ispitni kolokvijum

 

MuE Lab kolokvijum

MuE Ispitni kolokvijum

 

 

Rezultati ispita u predroku

Električna merenja

Merenja u elektronici

 

 


 


 

 

 

 

28.04.2017.

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE iz EM i MuE

Praktikum za laboratorijske vežbe II deo (2017)

 

Za vežbe je validna SAMO aktuelna verzija Praktikuma! Verzije iz prethodnih semestara koje su dostupne po drugim sajtovima i u kopirnicma, nisu adekvatne.

 

Uputstvo za određivanje od koje vežbe se počinje u II ciklusu:

N1 = prva vežba koja je rađena u I ciklusu

N2 = prva vežba koja treba da se radi u II ciklusu

 

N2 = N1 + 6 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poslednja izmena 14. 09. 2018.

Login Form

Upamti me

Izgubili ste lozinku?