Home arrow TEME za diplomske radove

Teme za diplomske radove

12. 03. 2014.

Doc. dr Dragan Pejić 

 1. Primena merenja u sportu - streličarstvo - snimanje FD karakteristike luka
 2. Primena merenja u sportu - streličarstvo - merenje brzine strele
 3. Merenje pomeraja primenom linearnog optičkog niza (linear optical array)
 4. Provera mogućnosti merenja velikih otpornosti
 5. Primena merenja sile stopala u procesu oporavka

 Prof. dr Zoran Mitrović:

 1. Merno-regulacioni sistemi zasnovani na programabilnim logičkim kontrolerima
 2. Senzori u industriji
 3. Merenja na elektrodistributivnoj mreži
 4. Merenje kvaliteta električne energije
 5. Merenje tokova električne energije

Doc. dr Platon Sovilj

 1. Povezivanje mozga i računara (Brain Computer Interface)
 2. Povezivanje čoveka i računara na bazi mišićnih (EMG) i očnih (EOG) električnih potencijala
 3. Detekcija emocionalnih aktivnosti na bazi merenja provodnosti kože (GSR)
 4. Instrumentacija za praćenje očnih pokreta (Eye-tracking)
 5. Instrumentacija za magnetsko rezonantno snimanje (MRI)
 6. Merenje moždanih električnih potencijala (EEG, ERP)
 7. Merenje srčanih električnih potencijala (EKG)
 8. Merenje mišićnih električnih potencijala (EMG)
 9. Merenje mišićnih električnih potencijala (EOG)
Poslednja izmena 09. 01. 2017.

Login Form

Upamti me

Izgubili ste lozinku?