Home arrow Studije

Studije na smeru MERNI SISTEMI

Smer MERNI SISTEMI je jedan od pet smerova na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, poznatom po skraćenici E1.


Šta je cilj studija na Smeru MERNI SISTEMI?

1. Da student stekne potrebna profesionalna znanja i veštine koje mu omogućuju da bude spreman za izazove na koje će nailaziti u praksi, i da se na taj način pripremi za zaposlenje kao budući inženjer elektrotehnike i računarstva.

im


2. Da student dobije teorijsku podlogu koja može da bude dobra osnova za buduće bavljenje naučno-istraživačkim radom, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMn


3. Da se student osposobi za obavljanje poslova na menadžerskim pozicijama tokom svoje karijere, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMm

Šta postajem kada završim Smer MERNI SISTEMI?

IMd


U zavisnosti od želje za obimom obrazovanja, trostepeni program školovanja na smeru/fakultetu vam nudi da postanete:
1. diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva nakon četiri godine osnovnih akademskih studija,

2. master elektrotehnike i računarstva - nakon završenih pet godina diplomskih akademskih studija,


3. doktor tehničkih nauka nakon završetka još tri godine doktorskih studija.

Ova zvanja se dobijaju nezavisno od odabranog smera studija.
Dodatak diplomi sadrži detalje o predmetima koje ste odabrali tokom vaših studija.

Kako da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

Za početak pogledajte INFORMATOR Smera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Osnovne studije ( 2 stavki)

  Šta je cilj osnovnih studija na Smeru MERNI SISTEMI?

  1. Da student stekne potrebna profesionalna znanja i veštine koje mu omogućuju da bude spreman za izazove na koje će nailaziti u praksi, i da se na taj način pripremi za zaposlenje kao budući inženjer elektrotehnike i računarstva.

  im
  Šta postajem kada završim Smer MERNI SISTEMI?
  IMd

   
  Akademski diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - nakon četiri godine osnovnih akademskih studija,
   

  Kako da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

  Za početak pogledajte INFORMATOR Smera i predmeta druge, treće i četvrte godine studija u sekciji Predmeti.