Home arrow Studije arrow Master studije

Master studije

Šta je cilj master studija na Smeru MERNI SISTEMI?

1. Da student proširi potrebna profesionalna znanja i veštine koje mu omogućuju da bude spreman za izazove na koje će nailaziti u praksi, i da se na taj način dodatno pripremi za zaposlenje kao budući inženjer elektrotehnike i računarstva.

im


2. Da student dobije teorijsku podlogu koja može da bude dobra osnova za buduće bavljenje naučno-istraživačkim radom, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMn


3. Da se student osposobi za obavljanje poslova na menadžerskim pozicijama tokom svoje karijere, u slučaju da student želi da usmerava svoju profesionalnu karijeru u tom smeru.

IMm

Šta postajem kada završim master studije na Smeru MERNI SISTEMI?

IMd

Master elektrotehnike i računarstva - nakon završenih pet godina diplomskih akademskih studija.

Ova zvanja se dobijaju nezavisno od odabranog smera studija.
Dodatak diplomi sadrži detalje o predmetima koje ste odabrali tokom vaših studija.

Kako da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

Za početak pogledajte INFORMATOR Smera i predmete četvrte i pete godine u sekciji Predmeti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ova kategorija ja trenutno prazna

 • Osnovne studije ( 2 stavki)

  Šta je cilj osnovnih studija na Smeru MERNI SISTEMI?

  1. Da student stekne potrebna profesionalna znanja i veštine koje mu omogućuju da bude spreman za izazove na koje će nailaziti u praksi, i da se na taj način pripremi za zaposlenje kao budući inženjer elektrotehnike i računarstva.

  im
  Šta postajem kada završim Smer MERNI SISTEMI?
  IMd

   
  Akademski diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - nakon četiri godine osnovnih akademskih studija,
   

  Kako da saznam više informacija o Smeru MERNI SISTEMI?

  Za početak pogledajte INFORMATOR Smera i predmeta druge, treće i četvrte godine studija u sekciji Predmeti.